Neato Robotics produkter och tjänster skyddas av ett eller flera amerikanska patent och/eller deras internationella motsvarigheter:

Fler patent är under handläggning.