App Privacy Policy

Sekretesspolicy för Neato-appen

Datum för ikraftträdande: 2018-08-07

Vi är angelägna om att skydda integriteten för de som använder vår Neato-mobilapp för Android och iOS (”Neato-appen”). I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in dina personuppgifter, hur vi skyddar uppgifterna och vilka rättigheter du har vad gäller användningen av dem. Läs sekretesspolicyn noggrant.

VILKA VI ÄR

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som samlas in via Neato-appen i enlighet med artikel 4.7 i GDPR är Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue, Newark, California, USA 94560 (”Neato”).

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN OM MIG OCH HUR ANVÄNDS DE?

De personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (”personuppgifter”). Sådan personuppgifter kan bestå av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (främst för berättigade syften), fakturering och kontokortsuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder Neato-appen på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. I alla dessa fall behandlar vi endast personuppgifter som du ger oss direkt eller som vi automatiskt samlar in från dig på de sätt som anges i denna sekretesspolicy. Såvida det inte är definierat i denna sekretesspolicy, eller såvida du inte gett oss tillstånd att göra det, använder eller delar vi inte dina personuppgifter på andra sätt än de som anges i denna sekretesspolicy.

Så här samlar vi in och använder dina personuppgifter

I följande avsnitt hittar du information om hur vi samlar in dina personuppgifter, i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilka rättsliga grunder vi gör det. I den uträckning den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är våra berättigade intressen och du vill ha mer information om dem, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden enligt beskrivningen i följande text eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Detta påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som sker fram till återkallandet. Det samma gäller om vi hänvisar till ditt samtycke eller våra berättigade intressen i andra delar av sekretesspolicyn.

 • Om du registrerar dig för Neato-appen

  För att kunna använda Neato-appens alla funktioner måste du registrera dig. Du måste då uppge din e-postadress, ett lösenord och ditt land som obligatorisk information.

  Informationen krävs för att vi ska kunna skapa och hantera ditt användarkonto. Vi behöver även dessa, och i vissa fall även andra, uppgifter för att kunna svara på eventuella frågor från dig.

  Vi samlar in ovanstående uppgifter för att kunna tillhandahålla Neato-appen till dig i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Observera att du enligt avtalsvillkoren måste tillhandahålla sådana personuppgifter och att du utan sådana personuppgifter inte kan använda Neato-appen.

 • Om du använder Neato-appen

  När du använder Neato-appen får vi automatiskt viss information om din mobilenhet och din användning av appen, inklusive en mobilenhetsidentifierare (IDFA på Apple-produkter som iPhone och iPad eller liknande annonsidentifierare), din IP-adress som vi behöver för att kunna överföra begärt innehåll, operativsystem, version och annan liknande information, t.ex. hur mycket tid du har tillbringat i olika delar av Neato-appen. Vi kan inte identifiera dig genom sådan aggregerad information och vi använder den för att analysera trender, administrera webbplatsen, övervaka användningen av Neato-appen och samla in allmän information om användningen av Neato-appen. När du använder Neato-appen behandlar vi vidare information om din placering (din adress) för att kunna skicka dig vidare till rätt kundtjänstrepresentant och hjälpa dig att ta reda på var du kan köpa tillbehör som håller din robot i topptrim samt din plats (ditt språk) för att kunna ge dig meddelanden på rätt språk. Vi behandlar dessutom information om din placering för att kunna komma åt listan över Wi-Fi-nätverk medan vi ansluter roboten till Wi-Fi och molnet/appen, omdirigera dig till närmare servrar för en bättre upplevelse samt av säkerhetsskäl för att kunna blockera och anmäla skadliga användare.

  Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR) av att personanpassa våra tjänsters innehåll efter användarnas inställningar och av att förbättra våra tjänster ytterligare.

  När du använder Neato-appen behandlar vi information om din planritning för att kunna bestämma avgränsningslinjer och tillgängliga områden, visa kartor samt andra kartrelaterade funktioner. Vi behandlar dessutom information om ditt städschema för att kunna ge dig möjlighet att schemalägga tid och datum för städningen.

  Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är därför art. 6.1 b i GDPR. Observera att du enligt avtalsvillkoren måste tillhandahålla sådana personuppgifter och att du utan sådana personuppgifter inte kan använda de av våra funktioner som rör planritningen och ditt städschema.

  Vi behandlar information om din städning och statistik för att ge dig information om dina tidigare städpass, identifiera trender och hitta lösningar på eventuella problem med din robot samt för att samla in statistik om användningen av nuvarande funktioner till hjälp för framtida förbättringar.

  Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR) av att personanpassa våra tjänsters innehåll efter användarnas inställningar och av att förbättra våra tjänster ytterligare.

TILLSTÅND

Neato-appen använder följande tillstånd:

Tillstånd Syfte
Placering

Din geografiska placering krävs för att kunna komma åt listan över Wi-Fi-nätverk medan vi ansluter roboten till Wi-Fi och molnet/appen samt för att omdirigera dig till närmare servrar för en bättre upplevelse.

Din placering kan också krävas av säkerhetsskäl för att kunna blockera och anmäla skadliga användare samt för att skicka dig vidare till rätt kundtjänstrepresentant och hjälpa dig att ta reda på var du kan köpa delar som håller din robot i topptrim.

Internet-anslutning

En Internet-anslutning krävs för att kunna lagra den information du lägger in och för att samverka med roboten.

Fingeravtryck

Det här tillståndet krävs om du vill använda fingeravtryck för att logga in.

Push-meddelanden

Det här tillståndet krävs om du vill få push-meddelanden.

Åtkomst av fotobibliotek

Det här tillståndet krävs om du vill spara kartbilder i fotobiblioteket.

PSEUDONYMISERADE ANVÄNDARPROFILER

Crashlytics

Vi använder Crashlytics, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Crashlytics skickar oss viss teknisk information om din enhet och din appinstallation om appen skulle sluta fungera. Vi använder dessa uppgifter endast i syfte att ta reda på varför appen slutade fungera samt att rätta till eventuella fel i den. Informationen innehåller inga personuppgifter. Vi kan dock inte utesluta möjligheten att personuppgifter eller pseudonymiserade uppgifter också samlas in i form av metadata.

Användningen av Crashlytics är baserad på vårt berättigade intresse av att hitta, utreda och rätta fel i Neato-appen och därmed kunna tillhandahålla Neato-appen enligt avtal samt på det faktum att dina berättigade intressen inte väger tyngre i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Firebase Analytics

Vi samlar in pseudonymiserad statistik om din användning av Neato-appen med hjälp av Google Firebase, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Baserat på ditt IDFA för iOS eller ditt annons-ID för Android skapas generell, icke-personlig statistik om hur och av vilka användargrupper Neato-appen används.

Användningen av Firebase Analytics är baserad på vårt berättigade intresse av en utformning som bygger på efterfrågan, av statistiska utvärderingar och av en effektiv marknadsföring av Neato-appen samt på det faktum att dina berättigade intressen inte väger tyngre i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

TREDJEPARTSFUNKTIONER

Neato-appen innehåller länkar till eller funktioner från andra webbplatser. Denna sekretesspolicy omfattar endast Neatos förfaranden för integritetsskydd och täcker inte tredje parters förfaranden för integritetsskydd vad gäller deras webbplatser och funktioner. Vi ansvarar inte för tredje parters sekretesspolicyer och/eller förfaranden för integritetsskydd. När du följer en länk till en annan webbplats eller använder en tredje parts tjänst bör du läsa sekretesspolicyn för den webbplatsen eller tjänsten.

SÅ HÄR LÄMNAR VI UT OCH DELAR PERSONUPPGIFTER

Vi delar, säljer, överför eller sprider inte dina personuppgifter till tredje parter, såvida det inte är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i GDPR, såvida det inte är nödvändigt för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR, såvida vi inte har rätt att göra det enligt ett avtal om databehandling enligt artikel 28 GDPR eller såvida du inte har samtyckt till att vi gör det enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Vi delar vissa av dina personuppgifter med andra Neato-företag i den utsträckning det är nödvändigt för att sådana företag ska kunna tillhandahålla tjänster för vår räkning. Vi använder andra Neato-företag för att skicka marknadsföringskommunikation till dig om du har samtyckt till att vi gör det.

Vi använder även utomstående tjänsteleverantörer som erbjuder och underlättar tjänster för vår räkning, och vi delar dina personuppgifter med sådana leverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster för vår räkning. Specifikt använder vi ett callcenter för kundtjänst samt en byrå för sociala medier som hanterar våra kampanjer i sociala medier.

Vissa av de företag som vi delar dina personuppgifter med enligt beskrivningen ovan finns utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att ge dina personuppgifter ett lämpligt skydd använder vi de standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46.2 c i GDPR när vi anlitar med sådana företag, eller certifieringar av sådana företag enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA i enlighet med artikel 45.1 i GDPR. Du kan be om ytterligare information genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

All delning av dina personuppgifter med andra Neato-enheter eller tjänsteleverantörer sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och endast i den utsträckning det är nödvändigt. Vi har valt ut dessa företag noggrant och övervakar deras efterlevnad av våra anvisningar kontinuerligt. Dessa företag får enligt avtal inte använda dina personuppgifter i andra syften än de som beskrivs i denna sekretesspolicy. Den rättsliga grunden för vår delning av dina personuppgifter med sådana företag är artikel 28.1 i GDPR eller vårt berättigade intressen att anlita dessa företag för att utföra de tjänster som beskrivs ovan (artikel 6.1 f i GDPR).

Vi kan även bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller brottsbekämpande organ om de gör en lagstadgad begäran eller om vi måste lämna ut dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse, bl.a. uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav i fråga om rättsefterlevnad, i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR. Vi kan även lämna ut information för att utöva vårt berättigade intresse att tillämpa eller upprätthålla våra villkor och bestämmelser, att besvara eventuella anspråk, att skydda våra rättigheter eller en tredje parts rättigheter, att skydda enskilda personer eller förhindra brottsliga aktiviteter (bl.a. för att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisken) i enlighet med art. 6.1 f i GDPR.

Om så krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning ber vi om ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med andra företag. I sådana fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 a i GDPR.

ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER I ANDRA SYFTEN?

Utöver vad som beskrivs i denna sekretesspolicy använder vi bara personuppgifter i de syften som beskrivs ovan eller i syften som vi offentliggör när vi ber dig om sådana uppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i andra syften än de som beskrivs i denna sekretesspolicy eller i andra syften än de som dina personuppgifter ursprungligen samlades in för, tillhandahåller vi dig information om det andra syftet och annan relevant information i enlighet med denna sekretesspolicy.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR):

  Du har rätt att begära bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till personuppgifterna vi har om dig.

 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR):

  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) (artikel 17 i GDPR):

  Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR):

  Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter: t.ex. om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller behandlingen är olaglig.

 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR):

  Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta.

 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR):

  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyften.

Du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälpa av uppgifterna nedan.

RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL DATASKYDDSMYNDIGHETEN

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan så hjälper vi dig att identifiera den behöriga tillsynsmyndighet du ska vända dig till.

LAGRING AV UPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det behövs för att du ska kunna använda Neato-appen, för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, för att följa gällande lagar (inklusive sådana som gäller lagring av dokument), för att lösa tvister med alla parter och så länge som det på annat sätt behövs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Om du har frågor angående en specifik lagringsperiod för olika typer av personuppgifter om dig som vi behandlar kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE

Vi använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig baserat enbart på automatiserad behandling av dina personuppgifter.

DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER I KALIFORNIEN

Lagstiftningen i Kalifornien tillåter användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året gratis beställa och få en lista över tredje parter till vilka vi har lämnat ut deras personliga information (om någon) i direkt marknadsföringssyfte under det föregående kalenderåret, samt typen av personuppgifter som lämnas ut till dessa parter. Om du är bosatt i Kalifornien och vill beställa den här informationen ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till privacy@neatorobotics.com.

INFORMATIONSKRAV FÖR DO-NOT-TRACK I KALIFORNIEN

Vi strävar efter att erbjuda dig meningsfulla valmöjligheter vad gäller de uppgifter som samlas in i Neato-appen, och det är därför som vi också tillhandahåller länkarna till att tacka nej ovan. Vi känner emellertid varken igen eller svarar på webbläsarinitierade Do-Not-Track-signaler eftersom internetbranschen fortfarande arbetar med att fastställa övergripande Do-Not-Track-standarder.

BARN

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under arton (18) år utan föräldrarnas samtycke, såvida det inte tillåts enligt lag. Om vi får reda på att en person som är under arton år (18) har tillhandahållit personlig information raderar vi den i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG HAR EN FRÅGA OM SEKRETESS?

Om du har frågor om vår sekretesspolicy eller anser att vi inte följer villkoren i vår sekretesspolicy eller tillämplig dataskyddslagstiftning kan du kontakta vårt personuppgiftsombud på ett av följande sätt:

Via e-post: privacy@neatorobotics.com

Eller genom att skicka ett brev till oss på adressen nedan:

Attn.: For the attention of the DPO

Neato Robotics, Inc.
8100 Jarvis Avenue
Newark, California
94560 USA

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan då och då ändra sekretesspolicyn. Vi lägger upp alla ändringar i sekretesspolicyn här. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn regelbundet.