App Privacy Policy

Privacybeleid Neato-app

Ingangsdatum: 7 augustus 2018

Wij zetten ons in voor het beschermen van de privacy van degenen die onze Neato mobiele Android- en iOS-applicaties gebruiken (“Neato-app”). In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, hoe wij dergelijke gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door.

WIE WIJ ZIJN

De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens die worden verzameld via onze Neato-app volgens Art. 4(7) AVG is Neato Robotics, Inc., 8100 Jarvis Avenue, Newark, California, USA 94560 (“Neato”).

WELKE GEGEVENS WORDEN OVER MIJ VERZAMELD EN HOE WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Welke Persoonsgegevens wij verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen (“Persoonsgegevens"). Dergelijke Persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk ter controle op geschiktheid), facturerings- en creditcardgegevens bevatten.

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u onze Neato-app gebruikt zoals verder wordt beschreven in dit Privacybeleid. In al deze gevallen verwerken wij alleen Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij automatisch van u verzamelen zoals beschreven in dit Privacybeleid. Tenzij gedefinieerd in dit Privacybeleid of tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens niet gebruiken of delen behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

In het volgende onderdeel vindt u informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrondslag wij dit doen. Voor zover de rechtsgrondslag van onze verwerking van uw gegevens onze gerechtvaardigde belangen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst over onze gerechtvaardigde belangen. Als wij uw toestemming gebruiken als rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken met toekomstig effect zoals hieronder wordt beschreven of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens die tot de intrekking wordt ondernomen. Hetzelfde geldt als wij verwijzen naar uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen in andere delen van dit Privacybeleid.

  • Als u zich registreert voor de Neato-app

Om alle functies van onze Neato-app te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. Daarom moet u uw e-mailadres, een wachtwoord en uw land als verplichte informatie opgeven.

Deze gegevens zijn vereist om een gebruikersaccount voor u in te stellen en te beheren. Wij hebben deze en waar noodzakelijk ook andere gegevens nodig om te kunnen reageren op eventuele vragen.

Wij verzamelen de bovenstaande gegevens om u onze Neato-app te verstrekken, Art. 6 (1)(b) AVG. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat u zonder dergelijke Persoonsgegevens de Neato-app niet kunt gebruiken.

  • Als u de Neato-app gebruikt

Wanneer u de Neato-app gebruikt, ontvangen wij automatisch bepaalde informatie over uw mobiele apparaat en het gebruik van de applicatie waaronder een identificatie van een mobiel apparaat (IDFA op Apple-producten zoals de iPhone en iPad of vergelijkbare reclame-ID's) en uw IP-adres, die wij nodig hebben voor de verzending van gevraagde inhoud, besturingssysteem, versie en andere soortgelijke informatie, zoals bestede tijd in verschillende delen van de Neato-app. Aan de hand van dergelijke gebundelde informatie kunnen wij u niet identificeren; wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de Neato-app te beheren, het gebruik van onze Neato-app te bewaken en algemene informatie te verzamelen over het gebruik van onze Neato-app. Wanneer u de Neato-app gebruikt, verwerken wij verder informatie over uw locatie (adres) om u naar de juiste klantenserviceagent te leiden en om u te helpen vinden waar u accessoires kunt kopen waarmee uw robot topprestaties kan leveren en waar deze kan werken in de voertaal om de aan u toegezonden berichten te lokaliseren. Bovendien verwerken wij informatie over uw locatie om toegang te krijgen tot de lijst met wifi-netwerken tijdens ons proces om de robot te verbinden met wifi en de cloud/app om u om te leiden naar servers dichterbij voor een betere ervaring en om veiligheidsredenen om kwaadwillende gebruikers te blokkeren en te rapporteren.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) AVG) bij het aanpassen van de inhoud van onze services in overeenstemming met de gebruikersvoorkeuren en bij het verder verbeteren van onze services.

Wanneer u de Neato-app gebruikt, verwerken wij informatie over uw plattegrond om No-Go-lijnen, Go-gebieden te bepalen en kaarten en andere kaartgerelateerde functies weer te geven. Daarnaast verwerken wij informatie over uw reinigingsschema om u de mogelijkheid te bieden de tijd en datum van de reiniging te plannen.

Dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze services. De rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens is daarom Art. 6(1)(b) AVG. Houd er rekening mee dat u contractueel verplicht bent om ons dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken en dat u zonder dergelijke Persoonsgegevens onze functies met betrekking tot de plattegrond en het reinigingsschema niet kunt gebruiken.

Wij verwerken informatie over uw reiniging en statistieken om u informatie te geven over uw historische reinigingsruns om trends te zien en te achterhalen hoe u eventuele problemen van uw robot kunt oplossen plus om statistieken te verzamelen over het gebruik van de huidige functies voor toekomstige uitbreidingen.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens zijn onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) AVG) bij het aanpassen van de inhoud van onze services in overeenstemming met de gebruikersvoorkeuren en bij het verder verbeteren van onze services.

TOESTEMMINGEN

Onze Neato-app gebruikt de volgende toestemmingen:

Toestemming Doel
Locatie

Uw locatie is vereist om toegang te krijgen tot de lijst met wifi-netwerken tijdens ons proces om de robot te verbinden met wifi en de cloud/app om u om te leiden naar servers dichterbij voor een betere ervaring.

Uw locatie kan ook zijn vereist om veiligheidsredenen, zodat wij kwaadwillende gebruikers kunnen blokkeren en rapporteren en om u naar de juiste klantenserviceagent te leiden en om u te helpen vinden waar u accessoires kunt kopen waarmee uw robot topprestaties kan leveren.

Internettoegang

Internettoegang is vereist voor het opslaan van de informatie die u hebt toegevoegd en voor de interactie met de robot.

Vingerafdruk

Wij hebben deze toestemming nodig als u vingerafdruktechnologieën wilt gebruiken om u aan te melden.

Pushmeldingen

Deze toestemming is vereist als u pushmeldingen wilt ontvangen.

Toegang tot fotobibliotheek

Deze toestemming is vereist als u afbeeldingen van kaarten in de fotobibliotheek wilt opslaan.

PSEUDONIEME GEBRUIKERSPROFIELEN

Crashlytics

Wij gebruiken Crashlytics, een service die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Crashlytics stuurt ons bepaalde technische informatie over uw apparaat en uw app-installatie voor het geval uw app crasht. Wij gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend om de reden van de crash te bepalen en om fouten in onze app te corrigeren. In principe bevat dergelijke informatie geen Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat Persoonsgegevens of pseudonieme gegevens ook kunnen worden verzameld in de vorm van metagegevens.

Het gebruik van Crashlytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in het herkennen, onderzoeken en corrigeren van fouten in onze Neato-app en dus in staat zijn om onze Neato-app te bieden in overeenstemming met het contract en het feit dat uw gerechtvaardigde belangen niet opwegen tegen Art. 6 (1)(f) AVG.

Firebase Analytics

Wij verzamelen pseudonieme gebruiksstatistieken over uw gebruik van onze Neato-app met Google Firebase, een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Op basis van uw iOS IDFA of uw Android reclame-ID worden algemene, niet-persoonlijke statistieken gemaakt over hoe en door welke gebruikersgroepen onze Neato-app wordt gebruikt.

Het gebruik van Firebase Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in een vraaggericht ontwerp, de statistische evaluatie en efficiënte reclame voor onze Neato-app en het feit dat uw gerechtvaardigde belangen niet opwegen tegen Art. 6 (1)(f) AVG.

FUNCTIES VAN DERDEN

Onze Neato-app bevat links naar of functies van andere websites. Dit Privacybeleid beslaat alleen de privacypraktijken van Neato en heeft geen betrekking op de privacypraktijken van websites of functies van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid en/of de praktijken van derden. Wanneer u naar een andere website linkt of een service van derden gebruikt, dient u het Privacybeleid op die site of van die service te lezen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN EN BEKENDMAKEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins verspreiden aan derden, tenzij wettelijk vereist volgens Art. 6(1)(c) AVG, tenzij vereist voor het doel van uw contract volgens Art. 6(1)(b) AVG, tenzij wij dit mogen doen op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 AVG of u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen volgens Art. 6 (1) (a) AVG.

Wij delen sommige van uw Persoonsgegevens met andere Neato-bedrijven voor zover noodzakelijk voor dergelijke bedrijven om namens ons services te leveren. In het bijzonder gebruiken wij andere Neato-bedrijven om marketingcommunicatie naar u te verzenden als u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Wij maken ook gebruik van externe serviceproviders om namens ons services aan te bieden of te faciliteren en om uw Persoonsgegevens met dergelijke providers te delen, voor zover dit nodig is om dergelijke services namens ons te laten uitvoeren. Wij gebruiken met name een callcenterprovider om klantenservice en een socialemediabureau te faciliteren om onze socialemediacampagnes te beheren.

Sommige van de bedrijven waarmee wij uw Persoonsgegevens delen zoals hierboven beschreven, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte.

Om in dit kader voldoende bescherming van uw Persoonsgegevens te bieden, gebruiken wij standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd overeenkomstig Art. 46(2)(c) AVG met dergelijke bedrijven of certificeringen van dergelijke bedrijven onder het EU-VS-privacyschild volgens Art. 45(1) AVG. U kunt meer informatie opvragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Het delen van uw Persoonsgegevens met andere Neato-entiteiten of serviceproviders vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en wordt beperkt tot de mate die nodig is. Wij hebben deze bedrijven zorgvuldig geselecteerd en bewaken voortdurend hun naleving van onze instructies. Het is deze bedrijven contractueel verboden om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacybeleid. De rechtsgrondslag voor het delen van uw Persoonsgegevens met dergelijke bedrijven is Art. 28(1) AVG of als alternatief onze gerechtvaardigde belangen bij opdracht geven aan die bedrijven voor de hierboven beschreven services (Art. 6(1)(f) AVG).

Wij kunnen ook verplicht worden om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen in reactie op een wettig verzoek van een overheidsinstantie of als wij dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder het voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten volgens Art. 6(1)(c) AVG. Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven om ons gerechtvaardigde belang na te streven bij het toepassen of naleven van onze algemene voorwaarden of om te reageren op claims, onze rechten of de rechten van derden te beschermen, de veiligheid van personen te beschermen of bij het voorkomen van illegale activiteiten (waaronder fraudebescherming en kredietrisicovermindering) volgens Art. 6(1)(f) AVG.

Indien vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, verzamelen wij uw voorafgaande toestemming voordat wij uw Persoonsgegevens met andere bedrijven delen. In dergelijke gevallen is de rechtsgrondslag Art. 6(1)(a) AVG.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VOOR ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKT?

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, gebruiken wij Persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment dat wij dergelijke gegevens bij u opvragen. Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacybeleid of voor andere doeleinden dan waarvoor uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, verstrekken wij u informatie over dat andere doel en andere relevante informatie zoals vermeld in dit Privacybeleid.

WELKE RECHTEN HEB IK?

U hebt de volgende rechten:
  • Recht op inzage (Art. 15 AVG):

U hebt het recht om bevestiging te vragen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en, waar dat het geval is, inzage te vragen in de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.

  • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG):

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van onjuiste Persoonsgegevens.

  • Recht op vergetelheid (Art. 17 AVG):

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, bijvoorbeeld als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of als u toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd volgens Art. 6(1)(a) AVG en waar er geen andere wettelijke grond voor verwerking is.

  • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG):

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden ons te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u denkt dat de Persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist of onwettig zijn.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG):

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt u het recht om die informatie ongehinderd door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke of ons te verzoeken dit te doen.

  • Recht van bezwaar (Art. 21 AVG):

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in het bijzonder als wij uw Persoonsgegevens verwerken op de rechtsgrondslag van gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) AVG) of als wij uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken.

U kunt uw bovengenoemde rechten doen gelden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

RECHT OM EEN KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT IN TE DIENEN

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw normale verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en wij helpen u om vast te stellen wie de respectieve bevoegde toezichthoudende autoriteit is.

BEWARING VAN GEGEVENS

We bewaren uw Persoonsgegevens en andere informatie zo lang als nodig is om u in staat te stellen onze Neato-app te gebruiken, om onze services aan u te leveren, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende bewaring van documenten) om geschillen met partijen en anderszins op te lossen en anderszins waar nodig om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Als u een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten Persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om beslissingen te nemen met juridische of soortgelijke gevolgen voor u op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens.

UW PRIVACYRECHTEN VOLGENS DE WET VAN CALIFORNIË (VS)

Volgens de wet van de staat Californië (VS) is het gebruikers die inwoner zijn van Californië (VS) toegestaan eenmaal per jaar kosteloos bij ons een lijst te op te vragen van de derden aan wie wij hun Persoonsgegevens (indien van toepassing) in het voorgaande kalenderjaar hebben bekendgemaakt voor hun directmarketingdoeleinden, evenals het type persoonlijke informatie dat is bekendgemaakt aan die partijen. Als u inwoner bent van Californië (VS) en deze informatie wilt opvragen, kunt u uw verzoek indienen per e-mail aan privacy@neatorobotics.com.

OPENBAARMAKINGSVEREISTEN OMTRENT NIET-VOLGEN VOLGENS DE WET VAN CALIFORNIË (VS)

Wij streven ernaar u afdoende keuzemogelijkheden te bieden omtrent de op onze Neato-app vergaarde informatie en daarom bieden wij hierboven de volgende links voor afmelden. Door browsers geïnitieerde Niet-volgen-signalen worden echter niet door ons erkend of beantwoord, aangezien de internetbranche nog steeds werkt aan uniforme normen voor Niet-volgen.

KINDEREN

Wij verzamelen niet willens en wetens Persoonsgegevens van personen jonger dan achttien (18) jaar zonder de toestemming van de ouders, tenzij dit krachtens de wet is toegestaan. Als wij vernemen dat een persoon jonger dan achttien (18) jaar ons Persoonsgegevens heeft doen toekomen, verwijderen wij deze conform te toepasselijke wet.

MET WIE NEEM IK CONTACT OP ALS IK VRAGEN OVER PRIVACY HEB?

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid of als u vindt dat we ons niet houden aan de voorwaarden van ons geplaatste Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, neemt u op een van de volgende manieren contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail: privacy@neatorobotics.com

Of per post op het onderstaande adres:

Attn.: For the attention of the DPO

Neato Robotics, Inc.
8100 Jarvis Avenue
Newark, California
94560 USA

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij plaatsen hier wijzigingen in dit Privacybeleid. Raadpleeg regelmatig dit Privacybeleid.